Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby

Na terenie Nadleśnictwa Goleniów przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 64 lata, a przeciętna zasobność przekracza 270 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 73,1 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 17,9 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 9,0 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 77,18 proc. – sosna,
 • 0,18 proc. - modrzew,
 • 1,60 proc. –  świerk,
 • 1,09 proc. – dąb szypułkowy,
 • 0,31 proc. - dąb bezszypułkowy,
 • 0,23 proc. - jesion,
 • 8,04 proc. – brzoza,
 • 10,14 proc. - olsza,
 • 1,09 proc. – buk,
 • 0,14 proc. – pozostałe

 Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 16 proc. – I klasa
 • 21 proc. – II klasa
 • 19 proc. – III klasa
 • 20 proc. – IV klasa
 • 12 proc. – V klasa
 • 12 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • I klasa – 14 m sześc./ha
 • II klasa – 142 m sześc./ha
 • III klasa – 236 m sześc./ha
 • IV klasa – 296 m sześc./ha
 • V klasa - 322 m sześc./ha
 • VI klasa i starsze - 302 m sześc./ha