Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Goleniów znajdują się 4 rezerwaty przyrody, w tym: trzy torfowiskowe oraz jeden torfowiskowo- faunistyczny. Zajmują one blisko 9% (1997 ha) powierzchni nadleśnictwa.

Rezerwat florystyczny „Uroczysko Święta" został utworzony w 1973 r., a powiększony w 2004 r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i kulturowych lasów bagiennych z licznymi stanowiskami długosza królewskiego oraz wiciokrzewu pomorskiego. Położony jest w zachodnim krańcu Puszczy Goleniowskiej na terenie torfowisk wytworzonych wzdłuż prawego ramienia Odry (tzw. Domiąż) i Krępy.
Rezerwat torfowiskowy „Czarnocin" został ustanowiony w 1974 roku na powierzchni 9,40 ha w celu zachowania fragmentów torfowiska niskiego typu atlantyckiego oraz zarośli wierzbowych i olsu. Jego powiększenie nastąpiło w 2004 r. Obecnie chroni cały kompleks Lasu Czarnocińskiego o powierzchni 419 ha. Położony jest na terenie przyległym do Zalewu Szczecińskiego w kompleksie lasów bagiennych leżących po obu stronach Kanału Czarnocińskiego. Celem, dla którego został powołany jest zachowanie fragmentu torfowiska przejściowego z charakterystyczną roślinnością atlantycką oraz lasu olszowo-brzozowego z licznymi skupiskami paproci długosza królewskiego, woskownicy europejskiej i wiciokrzewu pomorskiego.

Rezerwat przyrody „Olszanka" leży w zachodniej części nadleśnictwa, na terenie gmin Stepnica i Goleniów, w sąsiedztwie Roztoki Odrzańskiej. Został utworzony 21.12.1998 roku. Powierzchnia jego wynosiła 1290,51 ha. Był to rezerwat częściowy, gdzie celem ochrony do dnia 24.10.2006 r. było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu bagiennego lasu olszowego i torfowiska bałtyckiego oraz rzadkich i ginących gatunków ptaków i ssaków. Włączenie rezerwatu Wilcze Uroczysko o powierzchni 62,83 ha do rezerwatu Olszanka nastąpiło w 2006 r. W wyniku tego powstał jednolity terytorialnie i ekologicznie obszar chroniony o powierzchni 1354,40 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych i naukowych torfowiska bałtyckiego, borów bagiennych i olsów oraz rzadkich i ginących gatunków ptaków i ssaków.
Rezerwat torfowiskowy „Żółwia Błoć" jest naszym najmłodszym i najmniejszym (15,13 ha) rezerwatem otoczonym otuliną o powierzchni 88,62 ha. Został utworzony w 2010 r. Znajduje się na terenie gminy Goleniów we wschodniej części nadleśnictwa. Celem utworzenia tego obiektu jest zachowanie śródleśnego torfowiska przejściowego ze zbiorowiskami roślinności typu atlantyckiego, które znajdują się na granicy zasięgu.