Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

Wykaz pomników przyrody

Lp.

Charakterystyka obiektu

Forma

Adres leśny

Lokalizacja

Podstawa prawna

1.

Dąb szypułkowy, obwód 330 cm, wysokość 24 m.

Pojedyncze drzewo

01-52-a

na wschód od miejscowości Żarnówko, gmina Stepnica, Leśnictwo Zielonczyn

Rozporz.Wojewody Szczecińskiego z dnia 06.12. 1989 r.

2

Aleja dębów – 41 drzew, w tym:

Aleja drzew

10-699-a

na północny zachód od miejscowości Imno, gmina Goleniów, Leśnictwo Mosty

Uchwała Nr IX/147/03 Rady Miejskiej w Goleniowie z dn. 28.05.2003 r.

1 DB bezszyp,

10-699-b

41 DB szypułk.

 

3

Świerk pospolity, obwód 350 cm, wysokość 39 m.

Pojedyncze drzewo

12-718-b

na wschód od miejscowości Krępsko, gmina Goleniów, Leśnictwo Olszanka

Uchwała Nr IX/148/03 Rady Miejskiej w  Goleniowie z dn. 28.05.2003 r.

4

Dąb szypułkowy,

Pojedyncze drzewo

10-702-d

na wschód od drogi łączącej miejscowość Mosty z osiedlem Mosty, gmina Goleniów, Leśnictwo Mosty

j.w.

obwód 630 cm, wysokość 25 m.

 

5

Dąb szypułkowy,

Pojedyncze drzewo

10-703-b

jw.

j.w.

obwód 410 cm, wysokość 23 m.

 

6

Dąb szypułkowy, obwód 450 cm, wysokość 25 m.

Pojedyncze drzewo

02-497-p

w miejscowości Niewiadowo, przy Leśniczówce Niewiadowo, gmina Goleniów, Leśnictwo Dzisna.

Uchwała Nr VII/58/2003 Rady Gminy Osina z dn. 27.06.2003 r.

7

Cis pospolity, obwód 150 cm, wysokość 10 m.

Pojedyncze drzewo

01-42-d

na zachód od miejscowości Żarnówko, gmina Stepnica, Leśnictwo Zielonczyn

Uchwała Nr IX/87/03 Rady Gminy Stepnica z dn. 28.05.2003 r.

8

Cis pospolity o 9 odnogach, obwód 32 cm wysokość 9 m dla każdej z odnóg.

Pojedyncze drzewo

05-285-s

W miejscowości Widzieńsko, gmina Stepnica, Leśnictwo Widzieńsko.

j.w.

9

Dąb szypułkowy, obwód 400 cm, wysokość 22 m.

Pojedyncze drzewo

05-285-f

na wschód od miejscowości Widzieńsko, Leśnictwo Widzieńsko, gmina Stepnica

Uchwała Nr IX/87/03 Rady Gminy Stepnica z dn. 28.05.2003 r.