Położenie

Nadleśnictwo Goleniów położone jest w północnej czę­ści Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, po wschodniej stronie Roztoki Odrzańskiej i Zalewu Szczecińskiego.