Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Goleniów na mocy podpisanego ze Starostą Powiatu Goleniowskiego porozumienia już od 1999 r. pełni nadzór nad prawidłową realizacją gospodarki leśnej w lasach prywatnych. W nadzór powierzono blisko 135 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, co - w porównaniu z 21,500 ha gruntów leśnych zarządzanych przez nadleśnictwo - stanowi jedynie ok. 0,5% gruntów nad którymi pełnimy pieczę. Niewielka powierzchnia tzw. lasów nadzorowanych, duża liczba bardzo małych powierzchni i kompleksów leśnych oraz liczni właściciele to charakterystyczny dla okolic Szczecina obraz tej formy własności gruntów.

Obowiązująca ustawa o lasach zobowiązuje Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe" do doradzania i pomocy prywatnym właścicielom lasów w realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej. Podejmowane działania polegają na doradztwie w zakresie prowadzenia gospodarki, udostępnianiu sadzonek do odnowień, wykonaniu na koszt nadleśnictwa zabiegów ograniczających liczebność szkodliwych organizmów oraz dbają o zachowanie trwałości drzewostanów.

W sprawach związanych z zagadnieniami dotyczącymi lasów niepaństwowych prosimy o kontakt z Nadleśnictwem Goleniów.