Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Na terenie Nadleśnictwa Goleniów teren dzierżawiony jest przez 6 kół łowieckich. Dzierżawcy obwodów, koła łowieckie przy ścisłym udziale służb leśnych zajmują się gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej.

Członkowie kół łowieckich zrzeszeni są w Polskim Związku Łowieckim.
Faunę leśną na terenie Nadleśnictwa Goleniów w szczególności reprezentują takie gatunki zwierzyny grubej jak: Jeleń Szlachetny, Łoś (okresowo), Sarna, Dzik. Natomiast z gatunków zwierzyny drobnej występują: jak lis, jenot, borsuk, kuna leśna, kuna domowa, tchórz, szop, norka amerykańska.
Na terenie Nadleśnictwa występują gatunki chronione. Spotkać można wydrę, bobra i wilka. Na podstawie przeprowadzanych corocznych inwentaryzacji zwierzyny można stwierdzić, iż stan zwierzyny grubej- płowej systematycznie się zwiększa co ma odzwierciedlenie w szkodach wyrządzanych przez nią w płodach rolnych i w uprawach leśnych.
Szacowanie populacji zwierzyny płowej pomaga przy planowaniu zabiegów ochronnych i hodowlanych, związanych z zabezpieczaniem upraw leśnych.
Koła łowieckie zobligowane są do zagospodarowania terenu dzierżawionego. Budowane są paśniki, podsypy i inne urządzenia służące do zabezpieczenia zwierzynie dostępności karmy w okresie trudnych warunków bytowania, na czas zimy.