Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Obejmuje ona wszelkie zagadnienia związane z selekcją, nasiennictwem, szkółkarstwem, odnowieniami i zalesieniami oraz pielęgnacją upraw i drzewostanów.

Nadleśnictwie Goleniów selekcja leśna opiera się na następujących obiektach:
 • wyłączone drzewostany nasienne o powierzchni 47 ha,
 • gospodarcze drzewostany nasiennepowierzchni blisko 734 ha,
 • drzewostany zachowawcze około 4 ha,
 • drzewa doborowe 47 sztuk,
 • uprawy pochodne w 5 blokach na
 • łącznej powierzchni blisko 328 ha,
 • uprawy zachowawcze w jednym bloku o powierzchni 11 ha.
Głównym celem selekcji drzew leśnych jest zachowanie naturalnego bogactwa lasu na poziomie ekosystemowym, gatunkowym i genetycznym.
Po zebraniu i odpowiednim przygotowaniu nasion są one wysiewane w gospodarstwie szkółkarskim Nadleśnictwa Goleniów w miejscowości Krępsko. Szkółka leśna zajmuje 8 ha i służy produkcji odpowiedniej jakości sadzonek (rocznie ok. 3 000 000 szt.) niemal wszystkich gatunków lasotwórczych występujących na obszarach nizinnych Polski, które następnie trafiają na uprawy leśne. Informacje na temat sprzedaży sadzonek można znaleźć w zakładce „Oferta handlowa".
Bardzo istotnym zadaniem hodowli lasu są odnowienia i zalesienia. Celem tych zabiegów jest wprowadzenie młodego pokolenia lasu na daną powierzchnię. Przy odnowieniach jest to powierzchnia leśna (np. zrąb), a przy zalesieniach jest to powierzchnia nieleśna (np. grunty porolne). W Nadleśnictwie Goleniów odnawia się każdego roku średnio 150 ha przy użyciu ok. 1 200 000 szt. sadzonek:
 • sosny zwyczajnej (700 000 szt.)
 • buka zwyczajnego (200 000 szt.)
 • dębów szypułkowego i bezszypułkowego (220 000 szt.)
 • inne gatunki liściaste i  iglaste ok. 80 000 szt.