Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Karolinę Kaczmarek; w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub
telefonicznie +48 91 432 87 12
oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych – Pana Andrzeja Kublera
e-mail:
rodo@szczecin.lasy.gov.pl
telefon: 516 234 889

Dokumenty aplikacyjne do pracy złożone pomimo braku trwającego procesu rekrutacyjnego są:
1) w przypadku otrzymania oryginałów dokumentów urzędowych odsyłane do osoby, której dokumenty dotyczą  lub
2)  niszczone bez informowania osoby aplikującej.