Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe

wynikającym z :

- przyjętego przez Radę Ministrów w 1997 roku dokumentu dotyczącego założeń ,,Polityki Leśnej Państwa" określającym cele i kierunki rozwoju leśnictwa oraz sposoby ich realizacji w perspektywie pierwszej połowy XXI wieku;
- przyjętej przez Sejm RP w 2003 roku uchwały dotyczącej ,,Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010";
- Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 maja 2003 r. w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych wprowadzającego w życie dokument o nazwie ,,Kierunki rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych".
Stała i powszechna edukacja leśna ma na celu:

- upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej;
- podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu;
- budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników.

Powyższe cele edukacji leśnej są realizowane w oparciu o następujące treści:

  • budowa i funkcjonowanie ekosystemów leśnych;
  • znaczenie lasu: ekologiczne, produkcyjne, społeczne;
  • zagrożenia i ochrona lasów;
  • ochrona przyrody;

Zadania leśników i leśnictwa

Edukację leśną społeczeństwa realizowaną w ramach zadań Lasów Państwowych prowadzą nadleśnictwa w oparciu o Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa. W Nadleśnictwie Goleniów opracowano taki dokument na lata 2017-2026.
Edukacja dzieci i młodzieży prowadzona jest  między innymi na ścieżce przyrodniczej.Ścieżka, która znajduje się w lesie w odległości ok. 500m od leśniczówki Leśnictwa Stepnica w stronę Widzieńska (wjazd do lasu drogą udostępnioną do ruchu kołowego), mierzy 2 km i ma kształt trójkąta, jest oznakowana przystankami, na których znajdują się tablice informacyjne o tematyce leśnej.
Na początku ścieżki znajduje się parking, na którym można zaparkować samochód lub autobus.
Po prawej stronie ścieżki znajduje się Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej „Kotlinka", powstały przy współpracy Nadleśnictwa Goleniów, Koła Łowieckiego „Szarak" w Szczecinie oraz Gminy Stepnica. Jest tu leśna klasa i miejsce na wypoczynek oraz ognisko.
Odwiedzać ścieżkę można indywidualnie bądź w grupach. Nadleśnictwo Goleniów chętnie pomaga w realizacji zajęć dla zorganizowanych grup 20 – 40 osobowych. Spacerując ścieżką możemy podglądać bogactwo życia przyrody rozkoszując się ciszą i pięknem natury. Ścieżkę odwiedzać można przez cały rok. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ścieżkę z leśnikiem po uzgodnieniu terminu lub samodzielnie.

Drugim obiektem, w którym przeprowadzane są zajęcia przyrodnicze jest Gospodarstwo Szkółkarskie w Krępsku. Znajduje się tu wiata, pod której dachem można się schronić w upalne dni oraz miejsce na ognisko.

Następnym miejscem do miłego spędzenia czasu jest „Łączka Pana Orła" znajdująca się przy Nadleśnictwie Goleniów ul. Parkowa 1 w Goleniowie. Jest tu leśna klasa z ławkami i stołami oraz  tablice edukacyjne.

Nadleśnictwo dysponuje również salą multimedialną, w której przeprowadzane są zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą chcącą pogłębić wiedzę przyrodniczą.

Prowadzimy zajęcia poświęcone przyrodzie również w szkołach.

Wszystkie zajęcia przeprowadzane są bezpłatnie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Tomaszem Zarakowskim (tel. +48 794 944 025).