Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Goleniów
Nadleśnictwo Goleniów
91 418 28 56
91 418 29 19

ul. Parkowa 1

72-100 Goleniów

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Goleniów
Marek Biniek
91 418 28 56 wewn. 100
Zastępca Nadleśniczego
Konrad Fortulański
91 418 28 56 wewn. 100
Główny Księgowy
Anna Bonisławska
91 418 28 56 wew. 611
Inżynier Nadzoru
Tomasz Zarakowski

Zagadnienia dot.edukacji przyrodniczo-leśnej, Rzecznik Nadleśnictwa
91 418 28 56 wew. 219, tel. kom. 794 944 025
Inżynier Nadzoru
Bartosz Racławski

Zagadnienia dot. BHP oraz nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
91 418 28 56 wewn. 218

Dział Gospodarki Leśnej

Specjalista Służby Leśnej
Krzysztof Skiba
Zagadnienia dot. hodowli lasu, selekcji i nasiennictwa oraz szkółkarstwa
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 332
Specjalista Służby Leśnej
Michał Rybicki
Zagadnienia dot. sprzedaży drewna
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 335
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Radosław Król
Zagadnienia dot. użytkowania lasu oraz współpracy z zakładami usług leśnych
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 336
Specjalista Służby Leśnej
Katarzyna Kapińska
Zagadnienia dot. ochrony przyrody, ochrony lasu i gosp. wodnej
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 334
Specjalista Służby Leśnej
Łukasz Gurgul
Zagadnienia dot. ochrony ppoż., zagosp. turystycznego, utrzymania dróg leśnych oraz łowiectwa
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 333
Starszy Specjalista ds. stanu posiadania
Beata Wojtkiewicz
Zagadnienia dot. ewidencji i udostępniania gruntów oraz urządzania lasu
Tel.: 91 418 28 56, nr wewn. 337

Dział Finansowo- Księgowy

Starszy Specjalista ds. rachunkowości i finansów
Małgorzata Wysocka
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 612
Starszy Specjalista ds. płac i księgowości
Joanna Kozak
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 615
Specjalista ds. ekonomicznych i księgowości
Agnieszka Wawrzoła
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 613
Specjalista ds. finansowo- księgowych
Agnieszka Dunowska
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 614
Księgowa
Karolina Mikulska
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 616

Dział Administracyjno- gospodarczy

Sekretarz Nadleśnictwa
Marzenna Śmigielska
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 671
Specjalista ds. administracyjno- gospodarczych
Monika Kowalewicz
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 673
Specjalista ds. administracyjno- gospodarczych- Sekretariat
Ewa Ciechanowicz
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 100
Starszy Specjalista ds. budowlano-administracyjnych
Elżbieta Sławińska
Tel.: 91 418 28 56, wen. 674
Specjalista ds. zamowień publicznych
Joanna Krępa
Tel.: 91 418 28 56, wen. 672

Kadry

Specjalista ds. pracowniczych
Magdalena Ryblewska
Tel.: 91 418 28 56, wen. 131

Informatyka

Specjalista Służby Leśnej
Joanna Pasternak
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 571

Posterunek Straży Leśnej

St. Strażnik Leśny
Monika Ławińska
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 221
Strażnik Leśny
Wojciech Wesenberg
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 221