Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona przed szkodnikami

W celu uniknięcia zagrożeń mogących w decydujący sposób wpłynąć na stan zdrowotny drzewostanu leśnicy corocznie monitorują drzewostany w celu uzyskania szybkiej diagnozy zagrożeń jakie mogą wystąpić. Każdego roku przeprowadza się zabiegi mające na celu zachować trwałość lasu oraz zwiększać sukcesywnie jego odporność na różne czynniki.

Zagrożenia, które w istotny sposób mogą wpłynąć na spadek naturalnej odporności lasu można zakwalifikować następująco:

  • - biotyczne
  • - abiotyczne
  • - antropogeniczne

Na terenie Nadleśnictwa corocznie weryfikuje się stan zagrożenia terenów leśnych wraz ze stosowaniem profilaktyki mającej na celu szybką reakcję w chwili wystąpienia zagrożenia.
W głównej mierze zwracana jest uwaga na szkodniki pierwotne takie jak: brudnica mniszka, zawisak borowiec, strzygonia choinówka, poproch cetyniak i boreczniki. Prace prognostyczne polegają np.: na liczeniu samic brudnicy mniszki czy jesiennych poszukiwaniach zimujących w glebie stadiów szkodników.
Corocznie w drzewostanach starszych klas wieku usuwane są drzewa zasiedlone przez gatunki owadów uszkadzających drewno – posusz. Podstawowym gatunkiem zagrażającym drzewostanom świerkowym jest m. in. kornik drukarz.
Największym znaczeniem w Nadleśnictwie maja szkody powodowane przez zwierzynę płową. W celu zabezpieczenia upraw przed zgryzaniem stosowane są grodzenia zabezpieczające. Jest to na dzień dzisiejszy najskuteczniejszy sposób zabezpieczania upraw lecz bardzo kosztowny.
Kolejnym z czynników mogącym wpłynąć na stan zdrowotny drzewostanów są pożary lasu. W roku 2013 odnotowano sześć przypadków zdarzeń pożarowych na terenie leśnym. Z ustawy o lasach wynika m.in., że w lasach i 100m od nich nie można używać otwartego ognia…, co często jest przyczyną powstania pożarów lasu ze względu na ogień przemieszczający się z terenów łąk na powierzchnię zadrzewioną.
Z przeprowadzonej statystyki przyczyn powstania pożarów lasu główną z przyczyn jest nieostrożność dorosłych.

Aktualności Aktualności

Powrót

Złożenie kwiatów z okazji święta niepodległości

Złożenie kwiatów z okazji święta niepodległości

Delegacja Nadleśnictwa Goleniów złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości z w dniu 11 listopada br. w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu pocztów sztandarowych z Placu Józefa Piłsudskiego przy dworcu PKP pod Pomnik Niepodległości.

Podczas uroczystości odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, wciągnięto na maszt polską flagę, harcerska grupa rekonstrukcyjna dokonała symbolicznej zmiany warty pod pomnikiem, odczytano apel poległych oraz wygłosił przemówienie burmistrz Robert Krupowicz.


Polecane Polecane