Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Certyfikat FSC®

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie w marcu 1999 roku, jako jedna z pierwszych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce, uzyskała certyfikat odpowiedzialnej gospodarki leśnej wg systemu FSC®- Forest Stewardship Council®.
Certyfikat FSC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.
Certyfikat odpowiedzialnej gospodarki leśnej wg systemu FSC o numerze: SGS-FM/COC-000243 ważny jest do 15 kwietnia 2024 roku.

 

 

Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ceremonia upamiętnienia cmentarza żydowskiego w Stepnicy

Ceremonia upamiętnienia cmentarza żydowskiego w Stepnicy

Wczoraj odbyła się ceremonia uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Stepnicy.

Podczas uroczystości, po raz pierwszy, została oficjalnie zaprezentowana tablica informacyjna umieszczona na terenie cmentarza, znajdującego się na działce należącej do Skarbu Państwa, a zarządzanej przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Goleniów. Oznaczenie – kształtem nawiązujące do macewy (tradycyjnej formy nagrobka żydowskiego) – łączy tradycję z nowoczesną formą upamiętnienia. Zamieszczony na symbolicznej tablicy znak QR odsyła do szerszej charakterystyki nekropolii w Stepnicy, udostępnionej na portalu zabytek.pl.

„Dla społeczności żydowskiej cmentarze mają ogromne znaczenie. Nekropolia żydowska stanowiła kamień węgielny każdej gminy. (...)Dlatego dzisiaj – pomimo trudnych doświadczeń historii – to miejsce, ta uroczystość i ten znak upamiętniający dowodzą, że pamięć przetrwała” – podkreśla Zygmunt Stępiński, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

 Prezentacja tablicy oraz program towarzyszący ceremonii realizowane są w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” (Komponent IV: „Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści”, Priorytet 2: „Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich”), finansowego z grantu udzielonego Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne.

Upamiętnienie cmentarzy odbywa się w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.