Aktualności Aktualności

Zagrożenie pożarowe

Kilkudniowe opady deszczu na krótko poprawiły sytuację w lasach. Panujące od kilku dni upały spowodowały, że susza wraca.

Przesuszona ściółka leśna jest bardzo dobrym materiałem palnym stwarzającym, niebezpieczeństwo powstania pożaru.

Zwracajmy w szczególności uwagę, by jako korzystający z lasu nie spowodować przypadkowego zaprószenia ognia. W przypadku zauważenia pożaru natychmiast powiadomić odpowiednie służby.

 

Tekst: Łukasz Gurgul